Saltar al contingut principal

Codi: 013/2013

Finalitat del fitxer: Obtenció de dades per a la realització d'estadístiques sobre les condicions de vida, estils de vida, estat de salut i utilització dels serveis sanitaris dels ciutadans/nes de Catalunya.

Univers objecte d'estudi: Població de Catalunya no institucionalitzada

Nombre de registres o unitats del fitxer: 4.828

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta presencial

Organisme informador: Departament de Salut

Cessions: 0