Saltar al contingut principal

Codi: 018/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes (PRODCOM).

Univers objecte d'estudi: Establiments industrials que cobreixen el 90% de la producció 4 dígits CCAE

Nombre de registres o unitats del fitxer: 11.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació