Saltar al contingut principal

Codi: 020/2012

Finalitat del fitxer: Conèixer el nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació i altres variables relacionades amb el procés d'innovació a les empreses.

Univers objecte d'estudi: Empreses agrícoles, industrials, de construcció i de serveis amb 10 persones com a mínim

Nombre de registres o unitats del fitxer: 6.042

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Idescat. Àrea d'Empresa i Ocupació

Cessions: 1
Cessions
Codi Centre de recerca Data de la cessió
020/2012/001 Universitat Rovira i Virgili 28/11/2014