Saltar al contingut principal

Fitxer: Enquesta del consum energètic del sector industrial

Codi: 028/2013

Finalitat del fitxer: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia.

Univers objecte d'estudi: Empreses titulars d'establiments industrials ubicats a Catalunya

Nombre de registres o unitats del fitxer: 3.500

Abast de les dades: Parcial

Procediment de recollida d'informació: Enquesta multicanal

Organisme informador: Departament d'Empresa i Coneixement