Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Març 2017

22.05.2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 9,6% interanual a Catalunya al març del 2017. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 10,4% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 8,2%. Dins d'aquests, tots els serveis presenten increments i destaquen les activitats professionals, científiques i tècniques (16,4%), les activitats administratives auxiliars (7,2%) i la informació i comunicacions (7,0%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2642

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN). Març 2017