Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2017

24.05.2017

L'índex de preus de productes industrials augmenta un 2,6% a Catalunya a l'abril del 2017. Per grans sectors industrials, presenten increments els preus dels béns intermedis (4,0%) i dels béns de consum (2,5%); mentre que els d'equipament es mantenen estables (0,1%). D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (11,0%) i a les indústries químiques (5,2%); mentre que els decrements més elevats es produeixen a la fabricació d'altres materials de transport (−1,1%) i a les indústries manufactureres diverses i a la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (−0,6% ambdues) . En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 5,8% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2647

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials (IPRI). Abril 2017