Memòria Idescat 2016

L'Idescat publica la Memòria del 2016, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

Al 2016 un dels fets més importants per a l'estadística oficial de Catalunya va ser l'aprovació de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya. Aquesta llei defineix els objectius principals de l'activitat estadística oficial i atorga a l'Idescat tant el dret a utilitzar la informació d'origen administratiu disponible a la Generalitat de Catalunya, com el deure de proporcionar-la a tercers per planificar, executar i avaluar millor les polítiques públiques, així com per fer recerca.

La Memòria del 2016, que resta pendent de l'aprovació definitiva de la Junta de Govern de l'Idescat, s'estructura en onze capítols: Activitat institucional; Planificació estadística; Estadístiques de població i territori; Estadístiques d'economia i societat; Estadístiques d'empresa i ocupació; Activitats de normalització estadística; Serveis de difusió estadística; Promoció de l'estadística; Recerca i desenvolupament; Serveis tècnics, i Recursos i organització.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2661

Sou aquí: