Estadístiques de cost laboral (ECL). I/2017

16.06.2017

El cost laboral per treballador i mes és de 2.590,80 euros a Catalunya al primer trimestre del 2017, un 1,2% menys que al mateix trimestre del 2016. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC es situa en 3.286,59 euros, un 9,1% menys que un any enrere, mentre que al sector de la cultura es situa en 3.096,21 euros, amb un decrement interanual del 0,3%. El sector del turisme registra un cost laboral de 2.032,43 euros per treballador i mes, un 0,8% més respecte de l'any anterior. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.387,30 euros), mentre que en el sector de la cultura el subsector llibres i premsa és el que anota el cost laboral més alt (3.472,93 euros).

El cost salarial per treballador i mes disminueix un 1,0% interanual a Catalunya i es situa en 1.920,28 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial es situa en 2.435,64 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, en 2.385,81 i 1.495,48, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 18,84 euros i el cost salarial, de 13,96 euros. En els sectors específics analitzats, el sector de la cultura presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (16,61 euros), seguit del sector TIC (15,69 euros) i del turisme (11,83 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants, és de 17.660 i és el sector serveis el que concentra el 88,4% d’aquests.

L'Enquesta trimestral de cost laboral és una estadística per mostreig de caràcter continu realitzada per l'INE. L'objectiu principal és conèixer el cost de la força de treball, considerant el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, pel temps treballat i pel no treballat. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta trimestral de cost laboral, que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Dades detallades

Dades bàsiques

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2667

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadístiques de cost laboral (ECL). I/2017