Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2017

16.06.2017

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2017 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Les sessions tècniques, impartides a la seu de l'Idescat, recullen presentacions sobre activitats estadístiques executades, projectes en curs o propostes de bones pràctiques en matèria d'estadística oficial portats a terme per l'Idescat o altres organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya.

En funció del seu contingut o naturalesa, l'assistència a les sessions tècniques i a cursos/seminaris es restringeix a determinats destinataris.

Calendari d'activitats 2017. Segon semestre
Denominació Dates Lloc
La nova Administració electrònica (*) 14 jul. Idescat
El desenvolupament del Registre estadístic de territori i la Base de carrers (*) 29 set. Idescat
Projeccions de població en edat escolar 2016-2026 (*) 6 oct. Idescat
XV Concurs Student d'estadística aplicada jul-oct Barcelona
El servei dades obertes de la Generalitat de Catalunya(*) 20 oct. Idescat
Ús eficient i segur dels sistemes de dades i de comunicacions de l'Idescat (*) 10 nov. Idescat
L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya (ECV) (*) 24 nov. Idescat
Mètodes estadístics de nowcasting per a l'economia (PIB) (*) 1 des. Idescat
La nova gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans (*) 15 des. Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat
Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes a demanda Idescat

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2670

Sou aquí:

  • Novetats
  • Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2017