Revista SORT: factor d’impacte 2016

16.06.2017

Ha estat publicat el factor d’impacte oficial corresponent a 2016 de la revista SORT, el qual se situa en 0,812, d’acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

L’índex ha sofert un increment considerable respecte al de l’any 2015 (0,414) i continua situant-se en els estàndards internacionals de publicacions científiques de prestigi. El valor del factor d'impacte 2016 s’ha obtingut de dividir el nombre de vegades que els articles publicats el 2014 i 2015 han estat citats durant l'any 2016, entre els articles publicats els dos anys previs (2014 i 2015) i d'acord amb les dades provinents del Science Citation Index.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2673

Sou aquí:

  • Novetats
  • Revista SORT: factor d’impacte 2016