Enquesta contínua de llars. 2016

A Catalunya hi havien 2.949.700 llars l'any 2016, segons els resultats de l'Enquesta contínua de llars. El tipus de llar més freqüent era el d'un sol nucli, que representava el 69,7%: el 34,5% eren parelles amb fills; el 23,8% eren parelles sense fills i l'11,5% restant eren nuclis monoparentals (formats per un sol progenitor). Les llars de dos nuclis o més representaven un percentatge molt baix (1,9%) i les llars sense nucli eren el 28,4% restant, de les quals la gran majoria eren llars unipersonals (24,9%).

L'any 2016 el nombre mitjà de persones per llar era de 2,5. Les llars de dues persones representaven el 31,8% i les de tres persones el 20,6%. En relació amb les llars nuclears segons el nombre de fills, la major proporció corresponia a les llars amb un sol fill (34,1%), mentre que les llars amb dos fills eren un 26,3% i les de tres i més, un 6,0%. La resta de nuclis (33,6%) no tenien cap fill a la llar.

Pel que fa als 2.949.700 habitatges familiars principals de Catalunya, eren de propietat el 72,4% i d'aquests, 874.100 tenien pagaments pendents. Els habitatges de lloguer representaven el 23,7% i el 3,9% restant corresponien a altres tipus de règim de propietat.

L'Enquesta contínua de llars és una operació estadística duta a terme per l'INE des de l'any 2013. Anualment ofereix informació sobre les característiques socials i demogràfiques bàsiques de la població, les llars i els habitatges, similar a la que proporciona el Cens de població i habitatges. L'Idescat ofereix els resultats de la mostra acumulada de dos anys, amb data de referència a 1 de gener de l'any, per Catalunya i províncies.

Enquesta contínua de llars

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2680

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta contínua de llars. 2016