Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,5% al març del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.068.200 persones.

Els afiliats augmenten a totes les comarques a excepció de la Terra Alta, on disminueixen un 0,7% respecte del mateix trimestre de l'any anterior. Osona, l'Urgell i el Vallès Occidental tenen un creixement interanual del 4,0%, que representen els creixements més elevats respecte del març del 2016.

Per sexe, al març del 2017, el 53,5% de les persones afiliades són homes i el 46,5%, dones. Per edat, el 15,2% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 42,3%; els de 45 a 54, el 26,4%, i els de 55 anys i més, el 16,0% del total. Segons la nacionalitat, el 87,4% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 12,6% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (7,8%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (2,9%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 31 de març de 2017 se situa en 3.220.664, un 3,6% més que al març del 2016.

Per sectors i si es compara amb el març de l'any anterior, les afiliacions augmenten en tots els sectors econòmics: la construcció (6,9%), els serveis (3,5%), la indústria (2,8 %) i l'agricultura (2,1%).

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,2%) com per compte propi (0,8%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2686

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2017