Projeccions de llars. 2016-2036. Ampliació de resultats

L'Idescat publica una ampliació de resultats de les Projeccions de llars 2016-2036 sobre la població que viu en habitatges familiars. Les dades s'ofereixen per grandària de la llar, sexe, grans grups d'edat, d'acord amb els diferents escenaris d'evolució.

En el període 2016-2036, el nombre de persones de 80 anys i més que viuran soles s'incrementarà en un 54,9%. Es preveu que l'any 2036 hi haurà 205.909 llars unipersonals formades per persones de 80 anys i més, de les quals el 78,4% estaran constituïdes per dones.

L'any 2036, el 29,8% dels habitants formarà part d'una llar de 2 persones; el 24,8%, d'una llar de 3 persones i el 23,8%, d'una llar de 4 persones. Les llars unipersonals concentraran el 12,3% de la població i les llars més grans, formades per 5 o més persones, el 9,3% del total de la població.

Les Projeccions de llars és una operació estadística de l'Idescat que proporciona informació sobre l'evolució futura del nombre de llars i de la població, segons la grandària de la llar (des d'1 persona fins a 5 persones i més). Els resultats es presenten segons 4 escenaris d'evolució (baix, mitjà i alt i variant alta de població), amb data de referència l'1 gener de cada any.

L'horitzó de la projecció és l'any 2036 per a Catalunya i el 2026 per als diferents nivells de desagregació en el territori (províncies, àmbits del pla territorial, comarques i el municipi de Barcelona). Per cada any i cada un dels 4 escenaris es publica el nombre total de llars, les llars i la població segons el nombre de persones a la llar (fins a 5 i més), i la grandària mitjana de la llar.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2687

Sou aquí:

  • Novetats
  • Projeccions de llars. 2016-2036. Ampliació de resultats