Enquesta anual d'estructura salarial. 2015

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 24.321,57 euros l'any 2015, un 1,6% més que l'any anterior, segons l'Enquesta anual d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va créixer un 3,1% interanual i es va situar en 20.946,56 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 0,2% i va ser de 27.514,06 euros. El guany per hora es va situar en 15,77 euros, un 2,1% més que el 2014. Per sexe, el guany per hora dels homes va ser de 16,96 euros, mentre que el de les dones es va situar en 14,37 euros.

Per grans sectors, la indústria va tenir el salari brut anual més gran (29.417,29 euros), seguida de la construcció (24.603,42 euros) i dels serveis (23.134,02 euros).

Per tipus de contracte, el salari brut anual dels assalariats amb contracte indefinit va decréixer un 0,2% respecte del 2014 i es va situar en 25.702,98 euros; en canvi, el salari brut anual dels que tenien contracte temporal va augmentar un 7,0% interanual i es va situar en 16.392,87 euros.

L'EAES és una estadística realitzada per l'INE de periodicitat anual i és el resultat de conciliar diverses fonts de caràcter estadístic i administratiu. La seva finalitat és obtenir estimacions salarials anuals per a aquells anys en què no es realitza l'Enquesta d'estructura salarial (EES), que és quadriennal. L'EAES té per objectiu principal conèixer el guany brut anual mitjà per treballador classificant-lo segons les principals variables sociodemogràfiques i altres variables relacionades amb les característiques de l'ocupació. L'EAES també dóna informació sobre el guany mitjà per hora normal de treball, segons diferents característiques de l'ocupació.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2690

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta anual d'estructura salarial. 2015