Enquesta de població activa. T2/2017

L'atur disminueix a Catalunya en 106.200 persones al segon trimestre del 2017 respecte de l'any anterior (−17,6%) i se situa en 497.400 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 13,20% (2,75 punts menys que fa un any), segons l'Enquesta de població activa. Per sexe, el descens interanual de l'atur de les dones és superior al dels homes (−20,4% i −14,5%, respectivament). Per edats, destaca el decrement en el tram de 25 a 54 anys (−20,1%), seguit dels joves de 16 a 24 anys (−13,5%) i de la població de 55 anys i més (−9,7%).

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al segon trimestre del 2017 disminueix en 28.000 (−15,1%) respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 157.400 llars.

La població ocupada augmenta de 89.200, un 2,8% més que al mateix període de l'any anterior, i se situa en 3.270.500 persones. Per sectors, si comparem l'ocupació en termes interanuals, l'increment absolut més elevat correspon als serveis (74.000; 3,1%), mentre que en termes relatius destaca l'increment en la construcció (11,5%, 21.400 persones). L'únic sector que disminueix és la indústria (−12.800 persones; −2,2%). Per sexe, destaca l'increment de l'ocupació en les dones (3,7%) per sobre del dels homes (2,1%). Per edats, l'augment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es produeix entre els joves de 16 a 24 anys (7,6%), seguit del tram de 55 anys i més (5,1%). Entre la població ocupada assalariada l'increment del tipus de contracte temporal (8,7%) és força superior que al de l'indefinit (2,2%).

Pel que fa als sectors específics la població ocupada en el sector cultural creix un 13,5% interanual i se situa en 169.400 persones, dada que representa el 5,2% del total de l'ocupació. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 107.700 homes i 61.800 homes. El sector cultural a Espanya va donar feina a un total de 767.000 persones (un 9,1% més que al mateix període del 2016), que representa el 4,1% del total de la població ocupada.

En el sector turístic la població ocupada augmenta l'11,9% respecte del segon trimestre del 2016 i se situa en 452.300 persones (13,8% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector turístic ocupa 251.100 homes i 201.300 dones. El sector turístic a Espanya va donar feina a un total de 2.527.100 persones (un 1,8% més que l'any anterior), que suposa el 13,4% del total de la població ocupada.

El sector de les TIC ocupa 104.900 persones al segon trimestre del 2017 (un 26,1% més que un any enrere) i representa el 3,2% del total de l'ocupació. El sector de les TIC a Espanya dona feina a un total de 505.200 persones (un 10,6% més que el mateix trimestre del 2016), que representa el 2,7% del total de la població ocupada.

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.

Enquesta de població activa

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Introducció | Metodologia

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2709

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta de població activa. T2/2017