Estadístiques de cost laboral. 2016

El cost total laboral brut per treballador va ser de 32.328,1 euros a Catalunya l'any 2016, xifra que representa un decrement del 0,6% respecte al 2015 segons l'Enquesta anual de cost laboral. Per sectors, el cost laboral brut va disminuir un 0,5% als serveis i un 0,4% a la indústria mentre que va augmentar un 1,5% a la construcció. Per branques, on més va disminuir el cost laboral brut va ser al comerç a l'engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes (−5,8%) i a informació i comunicacions (−5,1%). Per contra, els creixements interanuals més elevats en el cost laboral brut es van produir a l'Administració pública (6,7%) i al comerç al detall (4,9%).

El cost salarial es va mantenir estable l'any 2016 respecte a un any enrere. Per sectors, va augmentar un 2,3% a la construcció i va decréixer un 0,5% a la indústria; mentre que als serveis no es va registrar cap variació.

Per components, el 74,9% del cost laboral brut anual per treballador va correspodre al cost salarial (24.211,2 euros), el 23,1% a les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social (7.461,5 euros) i el 2,0% a la resta de components del cost (655,5 euros).

Per grandària de les unitats, la variació interanual del cost laboral brut va ser negativa en totes les categories: −1,1% en les unitats d'1 a 49 treballadors, −0,6% en les de 50 a 199 treballadors i −0,3% en les de 200 treballadors i més.

L'Enquesta anual de cost laboral és una operació estadística de periodicitat anual que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral de cost laboral i que ofereix una perspectiva anual d'aquests costos. El seu objectiu principal és conèixer anualment el cost mitjà per treballador del factor treball i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

Estadística

Estadístiques de cost laboral. Enquesta anual de cost laboral

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2723

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadístiques de cost laboral. 2016