Estadística de l'audiovisual. 2015

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.685 milions d'euros, un 18% del total d'Espanya, que és el mateix percentatge que el de l'any anterior. En aquest mateix any, el sector de l'audiovisual ocupava 10.842 persones. Pel que fa al sector de la publicitat a Catalunya, el seu volum de negoci va ser de 3.797 milions d'euros i ocupava 23.631 persones.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística de l'audiovisual a Catalunya, que té com a objectiu proporcionar informació de l'economia, finançament i ocupació generada, de la demanda de béns i serveis audiovisuals del sector audiovisual (cinema, ràdio i televisió) i de la seva oferta, així com de les principals dades del sector de la publicitat.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Estadística estructurtal d'empreses del sector serveis de l'INE (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) i Estadística de la despesa en consum de les llars pel que fa a les dades d'economia del sector; l'Enquesta de consum i pràctiques culturals per elaborar les dades de la demanda de continguts audiovisuals, i els registres administratius de l'Institut Català de les Empreses Culturals i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per calcular les dades de l'oferta audiovisual.

L'Idescat oferirà, en breu, la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2015" (PDF).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2823

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'audiovisual. 2015