Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015

El volum de negoci de les empreses culturals de Catalunya va ser de 11.005 milions d'euros l'any 2015, el seu valor afegit brut va ascendir a 3.813 milions d'euros i hi treballaven 106.621 persones.

L'Estadística i comptes de les empreses culturals és una operació de síntesi que recull un conjunt de magnituds econòmiques i d'indicadors rellevants de les empreses d'aquest àmbit. Aquesta informació, de periodicitat anual, permet fer un millor seguiment de la realitat del sector cultural de Catalunya des de la perspectiva empresarial i determinar el comportament de les empreses que elaboren els béns i serveis culturals.

La delimitació de les activitats que formen part del sector cultural s'ha basat fonamentalment en els treballs metodològics duts a terme pel European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture, en PDF), creat a instàncies de la Comissió Europea i l'Eurostat. També s'ha tingut en compte el Marc d'estadístiques culturals actualitzat per la UNESCO l'any 2009.

La informació sobre l'activitat de les empreses culturals utilitzada per aquesta operació prové de les següents fonts estadístiques: Estadística estructural d'empreses del sector serveis, Estadística estructural d'empreses del sector industrial, Estadística sobre activitats en R+D, Enquesta sobre innovació a les empreses i estadística de Comerç amb l'estranger.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2832

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística i comptes de les empreses culturals. 2015