Turisme dels residents de Catalunya. T3/2017

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 16,9% interanual al tercer trimestre de 2017. Els residents de Catalunya han fet 10.685,2 milers de viatges, que han suposat 68.365,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,4 nits i una despesa de 3.442 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges, al tercer trimestre, ha estat de 322 euros per persona, xifra que representa un augment del 2,6% en relació amb el tercer trimestre del 2016, i que equival a 50 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya se situa en 14.265,6 milers al tercer trimestre del 2017, un 17,3% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'estadística Turisme dels residents de Catalunya (TURCAT) ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya amb destinació principal a Catalunya, a la resta de l'Estat o a l'estranger, i de la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: destinació principal, àmbit de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització , tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2847

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme dels residents de Catalunya. T3/2017