Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives

L'Idescat publica dades definitives de ''Estadística de defuncions de l'any 2016. Aquest any es van registrar a Catalunya 63.289 defuncions. En relació amb el 2015 les defuncions van disminuir un 2,4%.

L' Estadística de defuncions ofereix anualment informació de les defuncions de persones residents a Catalunya, segons característiques demogràfiques i socials. Les dades es presenten desagregades territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies.

La font original de les dades és el certificat mèdic o la butlleta estadística de defunció, que s'emplena quan s'inscriu la defunció al Registre civil.

Fins al 2011 les dades publicades fan referència a les defuncions registrades a Catalunya de persones residents a Catalunya. A partir de l'any 2012, les dades fan referència a les defuncions de persones residents a Catalunya, tant si s'han produït a Catalunya (i, per tant, s'han inscrit a Catalunya) com si s'han produït a altres comunitats autònomes (i, per tant, s'han inscrit a altres comunitats autònomes).

L'Estadística de defuncions forma part, juntament amb les estadístiques de naixements i de matrimonis, de les estadístiques del moviment natural de la població que l'Idescat elabora en col·laboració amb l'INE i el Departament de Salut.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2853

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de defuncions. 2016. Dades definitives