Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 21 de desembre la Resolució GAH/2899/2017, de 18 de desembre, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Calonge, que passa a denominar-se Calonge i Sant Antoni.

L'Idescat recull aquest canvi a la geonomenclatura oficial catalana als efectes estadístics, ja que n'és l'òrgan competent, a la base de dades de Codis territorials i d'entitats, amb la mateixa data de publicació al DOGC. A partir d'ara, es tindrà en compte en les futures publicacions de resultats estadístics oficials a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2857

Sou aquí:

  • Novetats
  • Canvi de denominació oficial del municipi de Calonge pel de Calonge i Sant Antoni