Estadística longitudinal de vides laborals. 2016

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social com a cotitzants o pensionistes va ser de 5.189.325 a Catalunya l'any 2016. Un total de 3.664.700 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,2% més que l'any anterior i un 8,4% menys que l'any 2007, any anterior a l'inici de la crisi econòmica. D'aquestes 3.664.700 persones, 2.235.050 van estar tot l'any en alta laboral; és a dir un 2,9% més que l'any 2015 i un 8,9% menys que l'any 2007.

El nombre de persones que van ser perceptores almenys un dia de la prestació o del subsidi d'atur va ser de 688.600 l'any 2016, xifra que suposa una reducció d'un 6,6% respecte de l'any 2015. No obstant, aquesta dada encara se situa un 23,3% per sobre de la registrada l'any 2007. D'aquestes persones, 65.575 van ser-ne beneficiàries tot l'any. Pel que fa a la percepció de pensions contributives, 1.505.275 persones en van ser beneficiàries en algun moment de l'any i, d'aquestes, 1.290.425 ho van ser tot l'any.

L'Estadística longitudinal de vides laborals s'obté de l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) amb una periodicitat anual. La població d'estudi de l'MCVL són totes les persones que han estat en situació d'afiliació en alta o que han rebut alguna pensió contributiva en algun moment de l'any de referència, independentment del temps que hagin estat en aquesta situació. La població de referència per a l'Estadística longitudinal de vides laborals inclou les persones que resideixen a Catalunya amb independència d'on hagin cotitzat o rebut la pensió i les que no hi resideixen però han cotitzat o rebut la pensió contributiva a Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2859

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística longitudinal de vides laborals. 2016