Despesa del turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya es va situar en 877 milions d'euros al desembre del 2017, xifra que suposa una disminució del 6,8% respecte el mateix període de l'any anterior. Per països de residència habitual van destacar Estats Units amb una despesa total de 120 milions d'euros i França amb una despesa total de 92 milions d'euros. La despesa mitjana diària per persona va ser de 152 euros, dada que suposa un increment interanual del 4,6%. Les partides de despesa principals van correspondre al transport internacional no inclòs en el paquet turístic (239 milions d'euros) i a la despesa en activitats (211 milions d'euros).

L'any 2017, la despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 9,6%, i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 3,8%, respecte a l'any 2016, segons dades provisionals.

L' estadística Despesa del turisme estranger a Catalunya ofereix informació mensual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge. Les dades es presenten desagregades per país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge, i per vies d'accés. El període de referència de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2877

Sou aquí:

  • Novetats
  • Despesa del turisme estranger. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals