Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2017

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural augmenta un 10,6% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Segons l'origen dels viatgers, el nombre de pernoctacions de turisme domèstic creix un 9,2% i les del turisme estranger un 29,4%.

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments de turisme rural. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i per marques turístiques de destinació.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2879

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2017