Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) creix un 2,2% interanual a Catalunya al desembre del 2017. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 2,5% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 1,5%. Dins d'aquests, els serveis que presenten augments més destacats són les activitats administratives i serveis auxiliars (8,5%) i el transport i emmagatzematge (2,8%); mentre que únicament la informació i comunicacions decreix un 2,2%.

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general (IASS) del volum de negoci desagregat a sis sectors.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2889

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 12/2017