Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Dades definitives

L'any 2017, la població empadronada a Catalunya era de 7.555.830 habitants. Segons el lloc de naixement, 4.899.882 habitants (el 64,9%) eren nascuts a Catalunya, 1.325.004 habitants (el 17,5%) a la resta d'Espanya i 1.330.944 habitants (el 17,6%) a l'estranger, d'acord amb l'estadística del Padró municipal d'habitants, a 1 de gener de 2017.

Per comarques i Aran, els percentatges més elevats de població nascuda a Catalunya corresponien a la Terra Alta (83,0%), les Garrigues (81,6%), el Priorat (81,0%), el Berguedà (80,7%) i el Moianès (80,6%). Els majors percentatges de població nascuda a la resta d'Espanya eren del Baix Llobregat (22,4%), el Tarragonès (21,5%), l'Aran (21,0) i el Baix Penedès (20,5%), mentre que la Terra Alta (5,7%) i les Garrigues (6,3%) eren les comarques amb menys proporció de població nadiua de la resta d'Espanya.

Pel que fa la proporció de població nascuda a l'estranger, els màxims es registraven a les comarques de l'Alt Empordà (26,8%) i la Segarra (24,6%), mentre que les proporcions més baixes corresponien al Berguedà (9,0%), el Ripollès (9,6%) i el Moianès (9,8%).

L' explotació estadística del Padró municipal d'habitants proporciona dades de la població, desagregada segons les variables bàsiques següents: sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat. Aquesta informació està disponible per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, districtes i seccions censals. D'altra banda es disposa de la informació sobre el total de població resident a les entitats de població que proporciona el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya.

La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants, que és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que constitueix una prova que resideixen al municipi. La formació, el manteniment i la gestió del Padró correspon als ajuntaments respectius. L'INE efectua els treballs de coordinació i depuració dels padrons municipals.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2893

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2017. Dades definitives