Índex de preus industrials. 01/2018

L'índex de preus de productes industrials (IPPRI) (base 2015=100) augmenta un 1,3% interanual a Catalunya al gener del 2018. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els dels béns intermedis (2,6%), els dels béns d'equipament (0,8%) i els dels béns de consum (0,4%). D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal.lúrgia i fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges (8,7%), a la fabricació de begudes (3,8%), i a les indústries químiques (3,4%); mentre que els decrements més elevats de preus es produeixen a les manufactures diverses (−2,1%) i a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (−1,7%). En aquest mateix període l'índex de preus industrials es manté pràcticament estable (−0,1%) respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi en la base cada cinc anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2015 es publiquen a partir de gener de 2002.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2895

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials. 01/2018