Estadística de l'activitat hotelera. 01/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 3,0% interanual a Catalunya al gener del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 0,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 0,8% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 0,4%. Les pernoctacions del turisme estranger creixen un 4,9% interanual.

Per país de procedència les pernoctacions dels turistes procedents d'Estats Units, Rússia i França presenten els increments més elevats (37,8%, 31,0% i 18,7%, respectivament).

Per marques turístiques, les pernoctacions a Val d'Aran i Terres de l'Ebre registren els majors increments (32,6% i 21,2%, respectivament), mentre que Costa Daurada mostren el descens més intens (−30,7%).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers augmenta un 4,1% interanual, amb increments tant en el turisme domèstic (1,9%) com en el turisme estranger (5,7%).

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere al últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2896

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 01/2018