Indicadors de benestar i progrés social. 2017. Avanç

L'Idescat presenta la primera actualització dels Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). S'actualitzen 16 indicadors amb dades del 2017 corresponents principalment als àmbits de Condicions de vida i treball, Educació, i Inclusió, drets i participació.

El total d'indicadors de benestar i progrés social està compost per 52 indicadors. Es van publicar per primer cop al setembre de 2017, promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'descat, d'acord amb a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també respon a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.

Al juny del 2018 hi haurà una altra actualització d'aquests indicadors.

Indicadors de benestar i progrés social

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2899

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors de benestar i progrés social. 2017. Avanç