Índex de producció industrial. 01/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. Per grans sectors industrials tots registren increments: els béns d'equipament un 8,9%, els béns intermedis un 5,6%, els béns de consum un 4,6% i l'energia un 0,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 10,4% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del 2013 els índexos es publiquen en la nova base 2010. S'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi en la base cada cinc anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador i actualitza les activitats industrials incloses, la composició de la cistella de productes, l'estructura de ponderacions i la mostra d'unitats informants. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2015 es publiquen a partir de gener de 2002.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2907

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 01/2018