Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. 2017

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 234.651 milions d’euros al 2017, xifra que representa un creixement anual del 3,4%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Des de l'òptica de la demanda, la interna va mostrar un creixement del 3,1%, que s’explica per l’augment de tots els components i, en particular, per l’evolució de la formació bruta de capital (5,6%). L’aportació del sector exterior va ser del 0,7%, sis dècimes inferior al 2016. El saldo dels intercanvis amb l’estranger va mostrar un increment de l’1,0% com a resultat del bon comportament de les exportacions (6,3%), que van superar el creixement de les importacions totals (4,4%).

Des de la perspectiva de l'oferta, els sectors de la indústria (46.170 milions d’euros) i la construcció (10.422 milions d’euros) van liderar el creixement econòmic del 2017 (amb un 4,9% i 4,7%, respectivament). El sector serveis va generar 156.489 milions d’euros i va augmentar l’activitat un 2,9%. En canvi, l’agricultura va disminuir un 3,1%

Els comptes econòmics anuals de l'economia catalana són una estadística elaborada per l'Idescat, que té com a principal objectiu articular un conjunt coherent de magnituds macroeconòmiques (PIB, remuneració d'assalariats, llocs de treball, etc.) per fer possible l'anàlisi detallada de l'economia catalana.

L'Idescat presenta les estimacions anuals i trimestrals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000-2017 amb la base 2010 i d'acord amb el nou estàndard metodològic obligatori de la Unió Europea: el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-2010). La informació es presenta desagregada per branques d'activitat per al període 2000-2015 i les estimacions dels anys 2016 i 2017 són avanços elaborats amb informació conjuntural.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2910

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010. 2017