Estadístiques de cost laboral. T4/2017

El cost laboral per treballador i mes va ser de 2.828,38 euros a Catalunya al quart trimestre del 2017, un 0,3% més que al mateix trimestre del 2016. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC va ser de 4.059,48 euros, un 3,1% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura es va situar en 3.244,27 euros, amb un increment interanual del 7,6%. El sector del turisme es va mantenir estable respecte el mateix trimestre del 2016 amb un cost laboral de 2.131,93 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el va registrar el subsector del transport del turisme (3.470,03 euros). En el sector de la cultura el subsector llibres i premsa va ser el que va anotar el cost laboral més alt (3.870,29 euros).

El cost salarial per treballador i mes va augmentar un 0,1% a Catalunya i es va situar en 2.146,46 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial va ser de 3.179,82 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.463,34 i 1.596,08, respectivament.

Per hora efectiva, el coste laboral va ser de 22,36 euros i el coste salarial de 16,97 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC va presentar el cost salarial per hora efectiva més alt (23,20 euros), seguit de la cultura (18,52 euros) i del turisme (13,69 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants, va ser de 18.892. El sector serveis va concentrar el 89,4% de les vacants.

L'Enquesta trimestral de cost laboral és una estadística per mostreig de caràcter continu realitzada per l'INE. L'objectiu principal és conèixer el cost de la força de treball, considerant el cost laboral mitjà per treballador i mes, per hora efectiva, pel temps treballat i pel no treballat. L'Idescat porta a terme una explotació detallada de l'Enquesta trimestral de cost laboral, que amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2913

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadístiques de cost laboral. T4/2017