Estadística de l'activitat hotelera. 02/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 1,4% interanual a Catalunya al febrer del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 4,2%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 9,8% mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat augmenten un 1,5%. Les pernoctacions del turisme estranger es mantenen estables (0,0%).

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (229,5 i 159,8 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1.371,0 i 351,4 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers augmenta un 0,4% interanual, amb un decrement en el turisme domèstic (−0,9%) i un increment en el turisme estranger (1,3%).

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere al últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2919

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 02/2018