Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis (IASSVN) (base 2015=100) creix un 8,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. Per sectors d'activitat, el comerç augmenta un 6,9% i els altres serveis (és a dir, els no comercials) un 10,2%. Dins d'aquests, augmenten tots els serveis. Els increments més elevats es registren a les activitats administratives i serveis auxiliars (19,1%), les activitats professionals, científiques i tècniques (10,3%) i a la informació i comunicacions (9,7%).

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hostaleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques, i activitats administratives i serveis auxiliars.

A partir de les dades de l'índex d'activitat del sector serveis (IASS) de l'INE, l'Idescat elabora mensualment l'indicador de conjuntura, que inclou l'índex general del volum de negoci (IASSVN) desagregat a sis sectors.

Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi de base cada cinc anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador i actualitza l'estructura de ponderacions i la mostra d'unitats informants. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2015 es publiquen a partir de gener de 2005.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2920

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2018