Índex de producció industrial. 02/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al febrer del 2018. Per grans sectors industrials augmenten els béns d'equipament un 8,2%, l'energia un 7,9% i els béns intermedis un 5,1%; mentre que els béns de consum decreixen un 1,6%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,3% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2929

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 02/2018