Canvi de denominació oficial del municipi de Brunyola, que passa a dir-se Brunyola i Sant Martí Sapresa

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar el proppassat 3 d’abril la Resolució GAH/592/2018, de 27 de març, per la qual es dona conformitat al canvi de nom del municipi de Brunyola, que passa a denominar-se Brunyola i Sant Martí Sapresa.

L'Idescat recull aquest canvi a la geonomenclatura oficial catalana als efectes estadístics, ja que n'és l'òrgan competent, a la base de dades de Codis territorials i d'entitats, amb la mateixa data de publicació al DOGC. A partir d'ara, es tindrà en compte en les futures publicacions de resultats estadístics oficials a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, sempre tenint en compte la data de referència de les dades en cada cas.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2930

Sou aquí:

  • Novetats
  • Canvi de denominació oficial del municipi de Brunyola, que passa a dir-se Brunyola i Sant Martí Sapresa