Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2018. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2018 és de 7.596.131 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants, amb un creixement respecte de l'1 de gener del 2017 de 40.301 persones (0,5%). La població empadronada el 2018 representa la xifra més alta mai registrada a Catalunya, després del màxim assolit el 2012 de 7.570.908 habitants.

Per províncies, la població empadronada a Barcelona creix un 0,6%; la de Girona un 0,7%, i la de Tarragona un 0,5%; en canvi, la població empadronada a Lleida es manté pràcticament igual que l’any anterior (432.383 habitants).

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.079.712 habitants, amb un creixement de 38.350 persones (3,7%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.516.419 habitants, creix en 1.951 persones (0,03%). La població de nacionalitat estrangera representa el 14,2% del total.

La font d'aquestes dades és el Padró municipal d'habitants (PMH), que és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i que constitueix prova de residència al municipi. La formació, el manteniment i la gestió del Padró correspon als ajuntaments respectius. L'INE efectua els treballs de coordinació i depuració dels padrons municipals i elabora l'explotació estadística.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró municipal d'habitants només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

El desembre de 2018 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població seran declarades oficials en cada un dels municipis pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2941

Sou aquí:

  • Novetats
  • Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2018. Avanç. Dades provisionals