Índex de preus industrials. 03/2018

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2018. Per grans sectors industrials, creixen els preus de tots els béns: els dels béns intermedis (1,4%), els dels béns de consum (1,1%) i els dels béns d'equipament (1,0%) . D'altra banda, per divisions industrials, els majors increments de preus es registren a la metal.lúrgia i fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges (6,0%) i a la fabricació de begudes (3,7%); mentre que els decrements més elevats de preus es produeixen a la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips (−0,8%) i a la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−0,6%) En aquest mateix període l'índex de preus industrials creix un 2,3% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2943

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials. 03/2018