Publicació de la Memòria de l'Idescat 2017

L'Idescat publica la Memòria del 2017, amb la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

L'any 2017 va ser el primer del nou Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 i això ha permès orientar l'activitat de l'Idescat segons les prioritats que el Pla determina. La presència i utilització de la informació provinent de fonts diverses s’ha incrementat en la mesura que els recursos disponibles ho han fet possible.

Cal destacar la col·laboració entre institucions, que ha permès millorar la qualitat de la informació sobre les condicions de vida de la població. També cal esmentar la millor assistència als investigadors que volen utilitzar la informació estadística per a l'estudi i millora de les polítiques públiques.

La Memòria del 2017, que està pendent de rebre l’aprovació definitiva de la Junta de Govern de l'Idescat, s'estructura en onze capítols: Activitat institucional; Planificació estadística; Estadístiques de població i territori; Estadístiques d'economia i societat; Estadístiques d'empresa i ocupació; Activitats de normalització estadística; Serveis de difusió estadística; Promoció de l'estadística; Recerca i desenvolupament; Serveis tècnics, i Recursos i organització.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2949

Sou aquí:

  • Novetats
  • Publicació de la Memòria de l'Idescat 2017
  • Twitter
  • LinkedIn