Posició competitiva en el sector industrial. T4/2017

L'índex de competitivitat en preus de la indústria manufacturera catalana en relació als països industrialitzats al quart trimestre de 2017 va assolir el nivell de 105,5 punts, això suposa un empitjorament d'1,3 punts respecte al quart trimestre de 2016.

D'altra banda, l'índex de competitivitat revelada (que mesura l'evolució de la quota de mercat de les exportacions manufactureres catalanes en els principals mercats amb què Catalunya té fluxos comercials) va millorar al quart trimestre del 2017 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, en passar d'un índex de 92,2 a 95,5.

Els indicadors de posició competitiva del sector industrial s'analitzen a partir de dos índexs: Índex de competitivitat en preus i índex de competitivitat revelada.

L'índex de competitivitat en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-2009). Un augment de l'índex de competitivitat en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors.

L'índex de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures (seccions 5 a 8 de la CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats, indexades en el primer trimestre de l'any 1999. Inversament al que succeeix amb l'índex de competitivitat en preus, un augment de l'índex de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de competitivitat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2961

Sou aquí:

  • Novetats
  • Posició competitiva en el sector industrial. T4/2017