Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2016

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades de l'any 2016.

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social és una explotació específica de fonts estadístiques i administratives per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social. Es tracta de 19 indicadors agrupats en quatre àmbits (renda monetària, mercat de treball, demografia i protecció social), i ara se n'actualitzen els tres darrers.

Els resultats es presenten per àrees bàsiques de serveis socials, per comarques i Aran, i pel conjunt de Catalunya.

L'elaboració d'aquests Indicadors és a càrrec de l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn