Índex de vendes en grans superfícies. 04/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 6,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es produeix tant en els productes d'alimentació (−6,6%) com en la resta de productes (−5,6%).


L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2971

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de vendes en grans superfícies. 04/2018