Índex de vendes en grans superfícies. 04/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 6,1% interanual a Catalunya a l'abril del 2018. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es produeix tant en els productes d'alimentació (−6,6%) com en la resta de productes (−5,6%).


L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de vendes en grans superfícies. 04/2018
  • Twitter
  • LinkedIn