Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2018

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,0% al març del 2018 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.191.606 persones. Amb la publicació de dades del mes de març s’amplien els resultats de les afiliacions amb nous creuaments de les variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) per tipus de relació laboral, sector d’activitat i règim de cotització, a partir del març del 2012.

Els afiliats augmenten a totes les comarques respecte al mateix trimestre de l'any anterior i són el Baix Empordà (7,1%), el Tarragonès (6,9%) i la Selva (6,5%) les comarques que tenen un creixement més elevat respecte del març del 2017.

Per sexe, al març del 2018, el 53,4% de les persones afiliades són homes i el 46,6%, dones. Per edat, el 15,8% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 41,0%; els de 45 a 54, el 26,8%, i els de 55 anys i més, el 16,4% del total. Destaquen per sobre de la mitjana els increments interanuals de les persones afiliades de menys de 30 anys i de 55 anys i més (7,8% i 6,9%, respectivament). Segons la nacionalitat, el 86,5% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 13,5% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (11,0%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (3,0%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de març del 2018 se situa en 3.353.325, un 4,1% més que al març del 2017.

Per sectors i si es compara amb el març de l'any anterior, les afiliacions augmenten en tots els sectors econòmics: la construcció (4,8%), els serveis (4,3%), la indústria (3,5%) i l’agricultura (0,3%). L’agricultura, la indústria i la construcció són sectors altament masculinitzats (amb percentatges d’afiliacions d’homes del 80,8%, 70,1% i 88,0%, respectivament), mentre que als serveis les dones representen un 53,8% de les afiliacions.

Per tipus de relació laboral, augmenten tant les afiliacions per compte d'altri (4,8%) com per compte propi (0,9%). De les afiliacions per compte propi el 64,7% són homes i el 35,3% són dones.

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables sociodemogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen per aquestes variables demogràfiques i tipus de relació laboral, règim de cotització i sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2972

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2018
  • Twitter
  • LinkedIn