Turisme estranger. 04/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 11,0% interanual a l'abril del 2018. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, França i Regne Unit registren una taxes interanuals negatives (−25,1% i −0,6%, respectivament), mentre que Estats Units presenta una taxa positiva del 52,4%.

Segons el motiu del viatge disminueixen els viatges d'oci un 16,1% i els d'altres motius (salut, estudis, família...) un 30,1%, mentre que els viatges de negoci augmenten 118,5%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat decreixen un 9,1% i els de no mercat un 19,0%. Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any s'ha celebrat entre els mesos de març i abril i al 2017 es va celebrar a l'abril.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació