Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida 2012-2016

L'Idescat publica la taula de vida, corresponent al període 2012-2016. Per a aquest període, l' esperança de vida en néixer de la població de Catalunya era de 83,06 anys, 80,18 anys per als homes i 85,82 anys per a les dones, una diferència de 5,6 anys a favor de les dones.

En la darrera dècada l'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població s'ha allargat en 2,5 anys, amb un increment més important en els homes (3,0 anys) que en les dones (2,0 anys).

L'esperança de vida en néixer tenia valors molt similars en les quatre províncies, més elevada a Barcelona (83,26 anys), Girona (82,95 anys) i Lleida (82,93 anys) i més baixa a Tarragona (82,68 anys).

L' esperança de vida als 65 anys era de 21,16 anys, 19,01 anys per als homes i 23,04 anys per a les dones, amb una diferència entre sexes de 4 anys. En la darrera dècada, per al conjunt de la població, l'esperança de vida als 65 anys ha augmentat en 1,7 anys.

L'Idescat difon la taula de vida completa de la població de Catalunya (que proporciona l'esperança de vida per a cada edat) i la taula de vida abreujada per a Catalunya i les províncies (amb resultats per edats quinquennals). La sèrie s’inicia al període 1981-1985.

Les taules de vida completes i abreujades de l'Idescat, calculades en base a mitjanes de cinc anys, complementen la sèrie de taules de vida abreujades que elabora el Departament de Salut, de base anual.

La taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat formen part de l’estadística Indicadors d’esperança de vida i salut de la població.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Taula de vida 2012-2016
  • Twitter
  • LinkedIn