Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada. 2012-2016

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2012–2016. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 832 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la TME d’Espanya (837) i de la Unió Europea (1.003).

Pel que fa als vuit àmbits territorials, l'Àmbit Metropolità (821) tenia una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits de les Comarques Gironines (846), el Camp de Tarragona (873), Ponent (857) i el Penedès (865) la TME era més elevada. A la resta d'àmbits (les Terres de l'Ebre, les Comarques Centrals i l’Alt Pirineu i Aran) el nivell de la mortalitat no diferia significament de la mitjana de Catalunya.

L'Idescat difon la TME desagregada per sexe i dos grups d’edat (0 a 64 anys i 65 anys i més). Territorialment, s'ofereixen dades per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, i municipis de més de 50.000 habitants.

La TME per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població estàndard europea. La sèrie de taxes vigent, iniciada amb el període 2009-2013, s’elabora en base a mitjanes de cinc anys i es calcula a partir de la població estàndard europea de 2013, definida per Eurostat.

La taxa de mortalitat estandarditzada per edat i les taules de vida formen part de l'estadística d'Indicadors d'esperança de vida i salut de la població.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'esperança de vida i salut de la població. Mortalitat estandarditzada. 2012-2016
  • Twitter
  • LinkedIn