Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 14,3% interanual a Catalunya a l'abril del 2018. Per grans sectors industrials, presenten increments tots els béns: els d'equipament (23,1%), els d'intermedis (15,5%) i els de consum (7,2%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 15,4% interanual a Catalunya.

L'IVNI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IVNI general i els grans sectors industrials. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de volum de negoci a la indústria. 04/2018
  • Twitter
  • LinkedIn