Indicadors de benestar i progrés social. 2017

L'Idescat presenta la segona actualització dels Indicadors de benestar i progrés social (INDBPS). S'ofereix informació actualitzada de 23 indicadors, d'un total de 52, corresponents principalment als àmbits de Condicions de vida i treball, Salut i Oci i Cultura.

Aquests indicadors, publicats per primer cop al setembre de 2017, van ser promoguts per les direccions generals de Pressupostos i d'Anàlisi Econòmica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i per l'Idescat donant compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

L'elaboració dels Indicadors de benestar i progrés social també respon a la inquietud social i política, àmpliament manifestada, respecte de les limitacions del producte interior brut (PIB) com a únic indicador per mesurar el benestar i el progrés social.

Indicadors de benestar i progrés social

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n3000

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors de benestar i progrés social. 2017