Inici del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària 2017

L' Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posen en marxa la primera edició de l'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària. Es tracta d'una nova operació estadística, amb la consideració de prova pilot, que té per objectiu recollir informació sobre l'activitat i l'abast econòmic d'aquests serveis a Catalunya. El treball de camp es realitzarà entre els mesos de setembre i desembre del 2018.

L'Enquesta s'adreça a dos col·lectius: les entitats i empreses (privades o públiques) especialitzades en la producció d'aquests serveis, i els ens locals, que són el principal agent en l'assignació de recursos d'aquests serveis.

L'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària 2017 és una actuació estadística oficial recollida en el Programa anual d'actuació estadística 2018 (actuació 05 02 01) en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària (EESAD) 2017

Sou aquí:

  • Novetats
  • Inici del treball de camp de l'Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària 2017
  • Twitter
  • LinkedIn